Vi får vores vand fra Odder Vandværk, hvorfra vi kan citere følgende:

 

Vores vand er rent – og drikkeklart. Ifølge de årlige målinger og vandanalyser, kan du med andre ord trygt stole på, at du som forbruger har en særdeles god vandkvalitet.

 

Kvaliteten af vandet overvåges løbende – fra grundvandsspejlet, hvor vandet indvindes, til du tapper det fra hanen. Vandet indvindes fra to kildepladser i Fillerup og Boulstrup, hvor der sammenlagt indvindes ca. 950.000 m³.

Vandet gennemgår en simpel behandling, hvor det iltes og derefter filtreres. Ved iltningen fjernes metan og svovlbrinte, mens man ved filtreringen fjerner jern og mangan – som naturligt findes i vandet. Efter denne enkle behandling er vandet drikkeklart og kan sendes ud til det ca. 180 km lange ledningsnet.

De typiske værdier for de mest almindelige parametre ved måling hos forbrugerne er følgende:

Parameter

Enhed 

Typiske værdier 

Grænseværdi 

Hårdhed

d°H

12 - 18
(Temmelig hårdt)

intet krav

PH 

 

7,1 - 7,3 

7,0 - 8,5

Jern 

mg Fe/l 

mindre end 0,01

max 0,2

Mangan 

mg Mn/l 

mindre end 0,002

max 0,002

Klorid 

mg Cl/l 

20 - 35

max 250

Flourid 

mg F/l 

0,24 - 0,32

max 1,5

Nitrat 

mg NO3/l 

0,3 - 1,0

max 50

Sulfat 

mg SO4/l 

15 - 70

max 250

Nikkel 

µg/l 

0,4 - 0,57

max 20

Arsen

µg/l 

0,7 - 0,73

max 5