Forsyningsområde

Forsyningsområdet er Hou by og Halling Mark

 

Mod nord er grænsen kraftvarmeværket, Spøttrup Strandvej, øst for Fyrrevænget og nord for Egmont højskolen. Mod øst er det stranden. Mod syd er havnen med i forsyningsområdet ligesom Strandgade, Havleddet og Halling Mark inklusive Espelunden og Bøgelunden mod vest.

Hou Vandforsyning AmbA er tilmeldt ledningsejerregistret under Erhvervs- og Byggestyrelsen. Interesseområdet kan ses på www.ler.dk