Hou Vandforsyning

Rent drikkevand i hanen

Aflæsning af vandmåler

Aflæsning af vandmåler   de forbrugere, der den 15. december 2018...

Udskiftning af vandmålere

Til alle forbrugere i Hou Vandforsyning AmbAVedr.: Udskiftning af D...

Vandkvalitet

Se vores analyserapport ”Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016”.

Vandforbrug

Kontrollér for utætheder- og dit forbrug - ved at aflæse din vandmåler den første dag i hver måned.