Hou Vandforsyning

Rent drikkevand i hanen

Aflæsning af vandmåler november 2019

Aflæsning af vandmåler  Hou Vandforsyning informerer: deres måler...

Vandkvalitet

Se vores analyserapport ”Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016”.

Vandforbrug

Kontrollér for utætheder- og dit forbrug - ved at aflæse din vandmåler den første dag i hver måned.