Opkrævningsterminer

Vandforbruget afregnes halvårligt med en aconto opkrævning til betaling 11. juli og årsafregning til betaling 11. januar.

Acontobeløbet er skønnet af vandforsyningen baseret på tidligere forbrug.

Årsafregning er på basis af en aflæsning af forbrugsmåler via radio ved forbi-kørsel.

Aflæsningen finder sted ca. 1. december.