Om Hou Vandforsyning

 

Selskabet blev stiftet i 1923, og navnet var sidst og indtil 23. april 2003 Hov Ny Vandværk.

Det var et interessentskab (I/S), en selskabsform, der i princippet er en musketér-ed: Én for alle og alle for én. Det var en nødvendighed, da man måtte låne penge til fælles anlæg uden at have en kommunegaranti. 

I dag er Hou Vandforsyning et økonomisk uafhængigt selskab, musketéreden er erstattet med et andelsselskab med begrænset ansvar (AmbA).

En væsentlig grund til navneskiftet er, at vi ikke længere selv pumper vandet op fra undergrunden. En forurening med pesticidresten BAM fik den daværende bestyrelse til at vælge vandforsyning fra Odder Vandværks facilitet i Boulstrup. Hou Vandforsyning er et distributionsselskab med et godt vedligeholdt ledningsnet.