Ansøgning om vandstikledning

 

Den autoriserede VVS-installatør fremsender Danske Vandværkers Forenings normalblanket, Dafolo 1357, til Hou Vandforsyning i udfyldt stand.

Stik- og evt. jordledning udføres for Hou Vandforsyning af PVS Tecnique v/ Peter Larsen, 86 55 67 05, mobil 20 21 67 05.

Vandur med kontraventil og plombering udleveres til den aut. VVS-installatør efter forudgående aftale af formand Henning Madsen, Skolegade 60, tlf. 8655 6087; mobil 2012 4064.

Når arbejdet er udført færdigmelder den aut. VVS-installatør på Dafolo formularen side 2 til Hou Vandforsyning, forretningsføreren, der registrerer forbrugeren.

DVFs normalblanket, Dafolo 1357, anvendes også ved større ændringer af vandinstallationen.