Udskiftning af vandmålere

20. september 2018

Til alle forbrugere i Hou Vandforsyning AmbA

Vedr.: Udskiftning af Deres vandmåler


Fra nu frem til den 1. november 2018 vil samtlige vandmålere i forsyningsområdet blive udskiftet.

Der er sendt særskilt meddelelse med denne tekst til hver forbruger.
De ny vandmålere er elektroniske og de vil blive fjernaflæst – slut med aflæsningskort.
Udskiftningen vil blive foretaget af VVS installatør PVS Tecnique ved Peter Larsen.
Hvis Deres måler er i brønd skal De intet gøre.

Er måleren indendørs vil De blive kontaktet af PVS Tecnique for at aftale et tidspunkt for udskiftningen.

Ved udskiftningen fotograferes den gamle måler, og den ny målers stregkode aflæses.
De vil modtage aflæsninger i forbindelse med årsafregning efter 1. november 2018.
Udskiftningen betales af Hou Vandforsyning.


Hou Vandforsyning AmbA
Bestyrelsen.