Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

22. juni 2020

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Tirsdag den 7. juli 2020 kl. 19.30 i Hou Hallens mødelokale.

 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  3. Budget for det indeværende år forelægges til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Vedr. pkt. 3 og 4: Regnskab og beretning findes på hjemmesiden houvand.dk nu, det kan også rekvireres i trykt form ved henvendelse på tlf. 2343 1701 fra nu.

 

 

Efter generalforsamlingen serveres en let anretning.

 

---------------------------

 

Vandkvalitet: Vi har godt vand! Se analyserapport på hjemmesiden houvand.dk. ”Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019”.

 

Vandforbrug: Kontrollér for utætheder - og dit forbrug - ved at aflæse din vandmåler den første dag i hver måned.

 

Bestyrelsen for

HOU VANDFORSYNING AmbA