Indkaldelse til ordinær generalforsamling 27. maj

19. april 2021

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.30 i Hou Hallens mødelokale.

 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  3. Budget for det indeværende år forelægges til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

 

Vedr. pkt. 3 og 4: Regnskab og budget findes på hjemmesiden houvand.dk nu, det kan også rekvireres i trykt form ved henvendelse på tlf. 2343 1701 fra ca. én uge før generalforsamlingen.

 

 

Efter generalforsamlingen serveres en let anretning.

 

---------------------------

 

Vandkvalitet: Vi har godt vand! Se analyserapport på hjemmesiden houvand.dk. ”Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1070 af 28.10.2019”.

 

Vandforbrug: Kontrollér for utætheder - og dit forbrug - ved at aflæse din vandmåler den første dag i hver måned.

 

Bestyrelsen for

HOU VANDFORSYNING AmbA