Aflæsning af vandmåler

10. december 2018

Aflæsning af vandmåler

 

  • de forbrugere, der den 15. december 2018 har fået ny vandmåler, vil få måleren aflæst ved forbikørsel første uge i januar 2019.

 

  • de forbrugere, der den 15. december 2018 endnu ikke har fået måleren udskiftet, vil få en skriftlig anmodning om at aflæse måleren og sende resultatet til Hou Vandforsyning inden 31. december 2018 via mail, houvand.dk, skriftligt til Stadionvænget 34 eller telefonisk til 23 43 17 01.

 

  • årsopgørelsen vil forfalde til betaling tidligst 1. februar 2019

 

  • målerudskiftningen forventes helt afsluttet i begyndelsen af 2019.